IMIDASECT ANTS/ HOMEGARD MIEREN LOKDOOS/ HOMEGARD MIEREN GEL

Biocide

Toelatingsnummer NL-0018487-0000
Startdatum 9-3-2018
Expiratiedatum 29-6-2021
Formulering Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Toelatingshouder Sharda Cropchem Espana S.L.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
138261-41-3 imidacloprid Werkzame stof 0,01 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
23-3-2018 Download

Voorgaande gebruiksvoorschriften

Beide
Startdatum Document
9-3-2018 Download

Toepassingen

Algemene instructies

Instructies 1. Verwijder alle natuurlijke voedselbronnen (afval, voedselresten, enz.) uit de omgeving waar zich de mieren bevinden voordat de behandeling wordt gestart. 2. Tegen mieren binnenshuis, breng druppels of dunne lijnen van de gel aan op sporen, plaatsen waar mieren binnenkomen en bij de nestingangen. 3. Wanneer de aanwezigheid van mieren alleen wordt vermoed of wanneer mieren alleen sporadisch aanwezig zijn bij voorkeur een lokschotel gebruiken. 4. Controleerde lokschotel wekelijks 5. Gedurende inspectie de omgeving controleren en indien nodig de gel vervangen. 6. Pas het product niet toe op absorberende oppervlakken. 7. Breng het product aan op plaatsen waar geen direct zonlicht komt en waar geen hittebronnen zijn (pas het product bij voorbeeld niet toe onder radiatoren). 8. Voorkom continu gebruik van het product. 9. Raadpleeg een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt na gebruik van het middel volgens de gebruiksaanwijzing, 10. U wordt verzocht de toelatingshouder op de hoogte te stellen als het middel onvoldoende werkt
Risicobeperkende maatregelen 1. Voorkom onnodig contact met het middel. Fout gebruik kan gezondheidsschade veroorzaken. 2. Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders. 3. Voorkom verontreiniging van eten, diervoeders,eetgerei en oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. 4. Buiten het bereik van kinderen houden. 5. Voorkom lozing in het milieu. 6. De toepassing buitenshuis dient plaats te vinden op verhardingen (niet gebruiken op open grond). 7. Verwijder de lokschotel als de plaag afneemt of voorbijis.
Effecten en maatregelen Geen

Professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Insecticide
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen
Doelorganisme(n) Faraomier, Faraomier, Faraomier, Faraomier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier
Gebruikspecifieke instructies Geen
Risicobeperkende maatregelen Geen
Bijzonderheden Geen
Voorwaarden Geen
Verwijdering Geen

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Doseerspuit - 0,2-0,4g/m2; 0,2g/m (binnenshuis); 0,2g per nestingang of loopspoor Product kan continu worden gebruikt voor 2-3 maanden zonder vervanging van de geopende lokschotel of niet gegeten aas. Maximaal 12 doseringen per jaar. 0
In lokschotel - Maximaal 0,35g/m2 Lokschotel 2-3 maanden laten staan. Gebruik maximaal 12 toepassingen per jaar. 0

Niet-professioneel gebruik

PT18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Toegelaten gebruik Insecticide
Toepassingsgebieden Binnenshuis
Beschrijving toepassingsgebied Binnen
Doelorganisme(n) Faraomier, Faraomier, Faraomier, Faraomier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier, Argentijnse plaagmier
Gebruikspecifieke instructies Geen
Risicobeperkende maatregelen Geen
Bijzonderheden Geen
Voorwaarden Geen
Verwijdering Geen

Toepassingsmethoden

Methode Beschrijving Dosering Frequentie Verdunning
Doseerspuit - 0,2-0,4 g/m2; 0,2g/m; 0,2g per nestingang of loopspoor Product kan continu worden gebruikt voor 2-3 maanden zonder vervanging van de geopende lokschotel of niet gegeten aas. Maximaal 12 doseringen per jaar. 0
In lokschotel - Maximaal 0,35g/m2 (binnenshuis) Maximaal 0,23 g/m gebouwomtrek (buitenshuis) Lokschotel 2-3 maanden laten staan. Gebruik maximaal 12 toepassingen per jaar. 0

Etikettering

Imidasect Ants

Beide -

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ....

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
23-3-2018 Wijziging toelating
9-3-2018 Nieuwe toelating
9-3-2018 Evaluation report (Bijlage II)
9-3-2018 SPC (Bijlage I)

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht