Tevan PANOX 300

Biocide

Toelatingsnummer 14798
Startdatum 3-4-2015
Expiratiedatum 1-4-2025
Formulering Andere vloeistoffen voor directe toepassing
Toelatingshouder Tevan B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
7722-84-1 waterstofperoxide Werkzame stof 3,0 %
79-21-0 perazijnzuur Werkzame stof 0,11 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
23-9-2016 Download

Toepassingen

Toepassing 3

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken in zwembaden;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten, Virussen

Toepassing 1

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 5

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken in industrie en laboratoria;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten, Virussen

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten, Virussen

Toepassing 6

PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten, Virussen

Toepassing 7

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (inclusief Legionella, exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op inwendige oppervlakken van installaties die in contact komen met water (drinkwater winning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwater- en proceswater installaties) voor mens en dier
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten, Legionella

Toepassing 4

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Schimmels, Gisten, Virussen

Etikettering

Component 1

Professioneel -

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
23-9-2016 Wijziging middelnaam
30-9-2015 Beslissing op bezwaar
3-4-2015 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht