Ethades

Biocide

Toelatingsnummer 14065
Startdatum 12-4-2013
Expiratiedatum 1-5-2023
Formulering Andere vloeistoffen voor directe toepassing
Toelatingshouder Spectro B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
64-17-5 ethanol Werkzame stof 580 G/L

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
31-1-2014 Download

Toepassingen

Toepassing 1

PT01 - Biociden voor menselijke hygiëne
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten voor hygiënische handdesinfectie in de gezondheidszorg, de voedings- en diervoedersector, de cosmetische industrie en in laboratoria
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten voor desinfectie van harde oppervlakken in de gezondheidszorg
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 3

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten voor desinfectie van harde oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen en diervoeders, en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
31-1-2014 Uitbreiding toelating
12-4-2013 Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht