Download

Acticid

Biocide

Toelatingsnummer 14021
Startdatum 22-3-2013
Expiratiedatum 1-4-2023
Formulering Andere vloeistoffen voor directe toepassing
Toelatingshouder Veip B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer Naam Type Gehalte/Eenheid
64-17-5 ethanol Werkzame stof 76 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Professioneel
Startdatum Document
22-3-2013 Download

Toepassingen

Toepassing 3

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en veterinaire behandeling van dieren
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 2

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en (para-)medische behandeling van mensen
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 1

PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Toepassing 4

PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toegelaten gebruik Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren (incl. diervoeders) en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
Toepassingsgebieden Onbepaald
Doelorganisme(n) Bacteriën, Gisten

Etikettering

Component 1

Professioneel - Gevaar

Gevarenaanduidingen

Code Aanduiding
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen

Code Aanbeveling
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting Nee
Tastbare aanduiding Nee

Besluit(en)

Datum ondertekening Omschrijving
22-3-2013 Nieuwe toelating
22-3-2013 Onderbouwing bij besluit

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvoorschrift en het etiket.

Terug naar overzicht